Visie

De Tuimel

Gezinsbegeleidingscentrum

Gezinsbegeleidingscentrum voor

maatschappelijk kwetsbare gezinnen

met kinderen tussen 0 en 6 jaar

 

De visie – kort samengevat :

 

•systeemtheoretische kijk op gezinnen – contextueel kaderend

•starten vanuit de krachten van het gezin – emancipatorisch denken

•geloof in ervaringsgerichte actie

•participatie op basis van gelijkwaardigheid op de diverse begeleidingsterreinen

•transparantie in de begeleiding – verantwoordelijkheid blijft bij het gezin