Doelstellingen

Gezinsbegeleidingscentrum voor

maatschappelijk kwetsbare gezinnen

met kinderen tussen 0 en 6 jaar

 Doelstellingen : één of meerdere doelen is bereikt :


 

•de hechting van ouder-kind is verstevigd, ouders en kinderen zijn beter op elkaar afgestemd. 

•De psychische ruimte van ouders voor hun kinderen is vergroot door een zich gerespecteerd voelen, een gegroeid zelfwaardegevoel. 

•De pedagogische mogelijkheden van ouders zijn vergroot door het ervaringsgericht verstrekken van informatie en het begeleiden van hun zoekproces naar een aan hun kinderen aangepaste aanpak. 

•De ontwikkelingskansen van kinderen in kwetsbare gezinnen zijn vergroot. 

•De kinderen hebben minder achterstand bij de aanvang van hun schoolloopbaan. 

•De kinderen hebben meer kwalitatieve aandacht van hun ouders. 

•Ouders en kinderen beleven meer plezier aan elkaar 

•Het gezin is in staat zelfstandig, of met behulp van anderen het ontwikkelingsproces verder te zetten.