Specifiek Kindgericht Aanbod

Gezinsbegeleidingscentrum voor

maatschappelijk kwetsbare gezinnen

met kinderen tussen 0 en 6 jaar

Specifiek kindgericht aanbod : ontwikkeling – accenten- ouderparticipatieOnderzoek, literatuur en congressen benadrukken het belang van de band tussen ouder en het jonge kind.  Hechting blijkt primordiaal voor de ontwikkelingskansen van kinderen, en zou ook preventief werken ter voorkoming van delinquent gedrag .   Door de kwaliteit van afstemming ouder-kind te verhogen, te verbeteren , wordt dubbel geïnvesteerd in deze jonge kinderen.


De baby-werking (dagelijks aanbod)  werd uitgebouwd op maat van deze multi-problemgezinnen waar hechting,  lichaamscontact, afstemmen op de individuele noden van hun baby’s zeker niet vanzelfsprekend is.  We hebben een eigen formule gevonden waar dit ook voor deze, zelf vaak erg gekwetste, moeders/vaders  een aantrekkelijk aanbod  is; bijvoorbeeld babymassage wordt ook voor hen en hun baby’s een warm gebeuren
BABYWERKING :


 


·        Elke voormiddag  is er een afzonderlijk aanbod voor baby’s samen met hun ouders


 


·        Een vaste begeleidster werkt een aanbod uit met de betrokken ouders, aangepast aan elk kindje individueel


 


Aandacht voor :


·        Hechting ouder en kind


·        rust, lichamelijk welbevinden, warmte en veiligheid,


·        aandacht  voor de signalen van de baby – sensitief reageren hierop,


·        ruimte voor exploratie, nieuwe terreinen verkennen


·        inspelen op motorische, cognitieve en emotionele ontwikkelingsdomeinen, eventueel bijsturen , extra stimulans bieden waar wenselijk


 


·        Regelmatig aanbod babymassage voor ouders met hun baby’s


 


·        Dagelijkse verse babymaaltijden – voeding als gespreksonderwerp (aangepaste babymelk, fruitpap, groentepap)PEUTERKLASJE :


 


·        Dagelijks schoolvoorbereidend aanbod door een vaste begeleidster (schoolrijp maken van peuters en hun gezin) aan een groepje peuters met deelname van de betrokken ouders.

 


·        De afzonderlijke ruimte is kindvriendelijk en als klasje ingericht : speelhoeken met divers aanbod – didactisch materiaal op peuterhoogte – aangepast meubilair – aanwezigheid van sanitair (peutertoiletjes en wasbak met verzorgingstafel)


 


·        Ervaringsgerichte methodieken


 


·        Aandacht voor :


·        Veiligheid en structuur – warmte, gezelligheid


·        Afstemming op elk kind afzonderlijk zowel door begeleiding als door elke ouder op zijn kind – communicatie ouder-kind ondersteunen en sensitiviteit van de ouder t.a.v zijn kind bevorderen


·        Diverse ontwikkelingsterreinen : cognitief – motorisch – emotioneel, aan bod laten komen, extra ondersteunen of een remediërend aanbod voorzien voor zwakke componenten


·        Evenwicht in groepsaanbod en één-één contacten (liefst met één van de ouders om individueel bepaalde ontwikkelingsdomeinen extra te ondersteunen)


·        Kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen kansen geven om beter gewapend de start in het onderwijs te nemen (starten vaak met achterstand o.a. op verbaal gebied, die moeilijk tot niet meer op te halen blijkt)
PARTICIPERENDE KINDERWERKING


 


Ook voor de participerende kinderwerking ligt de focus op de kwetsbare positie van deze kinderen.


 


Kleuters die naar school gaan kunnen op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties 3 dagen per week naar de Tuimel komen.  Op deze momenten zorgen begeleiding en ouders samen voor de kindergroep.

(bvb interactieondersteuning in het kader van een terugkeer naar huis na een langdurige pleeggezinplaatsing)


 


Ook tijdens deze participerende kinderwerking is er veel aandacht voor  :


 


•voeding

 


•ontwikkelingskansen via aangepast spel en beweging (aandacht voor buitenspel, speelpleintjes in de buurt)•afstemming van ouders en kinderen op elkaar•uitproberen van nieuwe aanpak in het kader van opvoedingsondersteuning (begrenzen, belonen, straffen...)•leuke momenten voor ouders en kinderen samen (via een spelletje dat beiden leuk vinden, of via het samen voor het 4-uurtje zorgen e.d.)
Verder is er ruimte voor individuele begeleiding van bepaalde kleuters : ondersteuning van de psycho-sociale component via o.a. het werken met de ‘doos vol gevoelens’..