Visie

Gezinsbegeleidingscentrum voor

maatschappelijk kwetsbare gezinnen

met kinderen tussen 0 en 6 jaar


De visie – kort samengevat :


 

•systeemtheoretische kijk op gezinnen – contextueel kaderend 

•starten vanuit de krachten van het gezin – emancipatorisch denken 

•geloof in ervaringsgerichte actie 

•participatie op basis van gelijkwaardigheid op de diverse begeleidingsterreinen 

•transparantie in de begeleiding – verantwoordelijkheid blijft bij het gezin